2010 Romproserv. All rights reserved.
MORE SUCCESS. LESS EFFORT.
SERVICII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA (SSM)

Pentru a veni in sprijinul dumneavoastra, in concordanta cu noile prevederi ale legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, va facem cunoscuta oferta noastra care cuprinde urmatoarele servicii:
ALTE ACTIVITATI DE CONSULTANTA SI SERVICII SSM

1. Audit de conformitate SSM.
2. Efectuarea instructajului introductiv general pentru noii angajati.
3. Organizarea activitatii de SSM la nivelul unitatii.
4. Organizarea si asigurarea functionarii CSSM - ului.
5. Asigurarea dotarii (contra cost) cu afise, acte normative, fise individuale de instruire, brosuri, etc. necesare in procesul de instruire.
6. Cercetarea accidentelor cu incapacitate temporara de munca, intocmirea procesului verbal de cercetare, stabilirea masurilor de prevenire.
7.  Asigura consilierea persoanelor desemnate la controalele efectuate de ITM cu privire la activitatea de securitate si sanatate in munca din cadrul firmei.DOCUMENTATIE PRIVIND MANAGENEMENTUL SSM

1. Elaborarea de instructiuni proprii, tinand seama de particularitatile activitatilor precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru.
2. Elaborarea tematicilor pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca.
3. Intocmirea materialelor scrise privind instruirea introductiv generala si la locul de munca.
4. Intocmirea registrelor privind accidentele de munca.
5. Intocmirea masurilor de prim ajutor conform riscurilor pentru fiecare loc de munca.
6. Efectuarea testarii personalului pe linie de securitate si sanatate in munca.
7. Intocmirea listei interne de acordare a Echipamentului Individual de Protectie.
8. Intocmirea anexei fisei postului cu atributiile fiecarui lucrator in domeniul SSM.
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE SI/SAU IMBOLNAVIRE PROFESIONALA
1. Identificarea si nominalizarea locurilor de munca ce urmeaza a fi supuse procesului de evaluare.
2. Evaluarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.
3. Ierarhizarea riscurilor si stabilirea prioritatilor de prevenire.
4. Propunerea masurilor de diminuare sau eliminare a factorilor de risc.
5. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie.

INSTRUIREA PERSONALULUI
1. Consultanta in vederea efectuarii instruirii la locul de munca si periodice de catre persoanele desemnate.
2. Efectuarea testarii periodice a personalului societatii.